Най големият онлайн магазин за Авто Аксесоари (Автоаксесоари), Тунинг магазин, Тунинг аксесоари, Автотунинг

Поръчки и Доставки

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА tuningmystyle.com

 

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между потребители и tuningmystyle.com. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон разположен на уебсайта tuningmystyle.com се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия

 

tuningmystyle.com e уебсайт тип електронен магазин на „TUNINGMYSTYLE” , дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 202343455 със седалище в гр. Несебър,. Наричано за краткост TUNINGMYSTYLE.

I. Предмет

1. tuningmystyle.com e електронен магазин за автоаксесоари и авточасти. 
2. Сайта предлага на Потребителя възможност да закупува предлаганите стоки, еднократно или след регистрация, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, които имат силата на договор за покупко-продажба между TUNINGMYSTYLE и Потребителя (в случая Клиент) на tuningmystyle.com .
3. Доколкото предоставяните от TUNINGMYSTYLE стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните стоки и режимът им на предоставяне (свободно, срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от TUNINGMYSTYLE .

II. Предоставяни продукти и услуги. Условия за достъп до предоставяните продукти и услуги.

4. Безплатни услуги
4.1. Безплатни услуги са услугите, предоставяни на Потребителите чрез уебсайта tuningmystyle.com, за достъп до които е достатъчна регистрацията по чл. 8 и включват услугата "Търсене", услугата „Моят профил“, услугата „Напишете ревю”, услугата „ Хронология на поръчките“ и други допълнителни услуги, които могат да бъдат включени и в по-късен момент. 
4.2. Услугата "Търсене" предоставя възможност на Потребителя за откриване и достъп до информационни ресурси и материали в tuningmystyle.com по зададени от Потребителя характеристики. 
4.3. Услугата „Напишете ревю” дава възможност на Потребителя да даде оценка и да създава нови и да публикува коментари, питания и отговори под продуктите, достъпни в tuningmystyle.com. 


III. Потребителско име и парола 
5. В случаите на задължителна регистрация Потребителят посочва потребителско име и парола за достъп. Ако потребителското име не е вече заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Потребител. 
5.1. Потребителското име, с което Потребителят е регистриран в tuningmystyle.com, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на информационната система на tuningmystyle.com. TUNINGMYSTYLE не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 
5.2. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно TUNINGMYSTYLE в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му. 

IV. Раздели в tuningmystyle.com

6. Магазин
6.1. За да получи Потребител (Клиент) правото да извършва валидни заявки за закупуване на стоки, да получава отстъпки и друг вид промоции, е необходимо първо да се регистрира. При регистрацията Клиентът трябва да въведе адреса, който ще се използва за доставка, име и фамилия, e-mail и телефонен номер. Регистрирането става чрез избиране на потребителско име и парола. След успешна регистрация Потребителят има право да променя своите данни, а именно телефонен номер за контакт, адрес за доставка, както и да посочи представител, който да приеме доставката. TUNINGMYSTYLE гарантира, че събраните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица. В допълнение TUNINGMYSTYLE може да предостави събраните данни за потребителите на органите на закона, съдебната и държавна власт.
6.2. TUNINGMYSTYLE публикува описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, не включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора. TUNINGMYSTYLE не носи отговорност при невярна информация за характеристиките на стоката, посочена от производителя. Публикуваните изображения и снимки на продаваните продукти в секция Магазин са илюстративни и поради това могат да се различават от истинските продукти. TUNINGMYSTYLE не гарантира, че предлаганите стоки са напълно идентични с тези на публикуваните изображения.
6.3. Заявки за покупка на стоки се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, освен в случаите на възникнали технически проблеми. Преди да пристъпи към плащане, Потребителят има възможност да види продуктите, които купува и техните цени, както и имената си, e-mail, телефон, адрес за доставка, начин на доставка и избрания начин на плащане. След подаване на поръчката Потребителят  получиава на посочения е-mail потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) Потребителят се уведомява по е-mail или телефон. Потребителят може да следи състоянието на своите поръчки и от потребителския си профил. Оператор на tuningmystyle.com  може да се свързва с Потребителя по телефона, за да потвърди коректността на предоставените данни, с цел да се избегнат грешки и недоразумения. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за TUNINGMYSTYLE не възниква задължение за нейното изпълнение.
6.4. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените и бройката на поръчаните продукти. Всички цени в магазина на tuningmystyle.com  са в лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.
6.5. Изпълнението на доставката на закупена стока се извършва в рамките на 30 работни дни, освен ако не е уговорен друг срок. tuningmystyle.com  не изпълнява поръчки извън територията на Република България. Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано при липса на наличност на част от поръчаните стоки, при посочени грешни или непълни данни за контакт от страна на Потребителя, при неосигуряване на достъп или лице за контакт на посочения за доставката адрес.
6.6. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, TUNINGMYSTYLEсе освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. 
6.7. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него стока, когато: 
доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; 
при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; 
цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена; 
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, съгласно чл.55 ,ал.3, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупуване на стоката чрез TUNINGMYSTYLE, като върне същата в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ до TUNINGMYSTYLE и да върне стоката с не нарушена цялост.   TUNINGMYSTYLE е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. 
При получаване на пратката Клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката Клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
6.8. Начини на плащане:
Плащане при доставка (наложен платеж): Доставката се извършва с куриерски фирми Спиди и Еконт.
6.9. TUNINGMYSTYLE не предоставя гаранция за продаваните на уебсайта на tuningmystyle.com стоки. Всички гаранции се предоставят от съответния производител или вносител в България, така както е посочено в гаранционната карта на закупуваните стоки. В случай на възникнали проблеми с ползването на стоките, закупени през tuningmystyle.com, TUNINGMYSTYLE не дължи обезщетение, като може само да подпомогне Потребителя, закупил стоката, във влизането му в контакт с производителя на стоките и техните гаранционни и извънгаранционни сервизи. Потребител, закупил стока от tuningmystyle.com , не може да има никакви претенции към уебсайта tuningmystyle.com  или ММ ТУНИНГ.
6.10. Права и задължения на ММ ТУНИНГ

При използване на електронния магазин tuningmystyle.com  TUNINGMYSTYLE се задължава: 

 • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока; 
 • да достави в срок заявената за покупка стока; 
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения; 

При използване на електронния магазин tuningmystyle.com  TUNINGMYSTYLE има право: 

 • да откаже извършването на доставка при констатирано нарушение на настоящите Общи условия, както и на действащото законодателство;
 • да иска от Клиента съдействие при изпълнение на договора;
 • да получи плащането, съгласно настоящите Общи условия.

Ограничаване на отговорността
TUNINGMYSTYLE полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. TUNINGMYSTYLE не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ММ ТУНИНГ. TUNINGMYSTYLE не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ММ ТУНИНГ. 
Доколкото TUNINGMYSTYLE не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, TUNINGMYSTYLE не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества. 
6.11. Права и задължения на Клиента
При използване на електронен магазин tuningmystyle.com  Клиентът се задължава: 

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; 
 • да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката; 
 • да получи стоката; 
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си; 
 • да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно TUNINGMYSTYLE в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв; 
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. 

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
При използване на електронен магазин tuningmystyle.com  Клиентът има право:
да получи стоката, съгласно настоящите Общи условия и уговореното между страните;
да откаже получаването на стоката, в случаите, посочени в настоящите Общи условия;
на достъп в режим онлайн до tuningmystyle.com , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ММ ТУНИНГ.

V. Общи права и задължения на страните по настоящите Общи условия

7. Права и задължения на TUNINGMYSTYLE   
7.1. TUNINGMYSTYLE се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите, предмет на настоящите Общи условия. 
7.2. TUNINGMYSTYLE няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин, включително и съдържанието на информацията, съхранена на сървъра му. 
7.3. TUNINGMYSTYLE има право да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя при неизползването им в продължение на 12 (дванадесет) месеца след последното влизане в съответния потребителски профил, но не преди изконсумиран на предплатения пакет услуги при ползване на платените услуги по чл. 6 от настоящите Общи условия. 
7.4. TUNINGMYSTYLE има правото да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на TUNINGMYSTYLE върху съдържащите се на уебсайта tuningmystyle.com елементи - обекти на интелектуална собственост. 
7.5. TUNINGMYSTYLE има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му. 
7.6. TUNINGMYSTYLE може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в tuningmystyle.com за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и си запазва правото да поставя на вниманието на Потребителя или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на TUNINGMYSTYLE. 
7.7. TUNINGMYSTYLE няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите. 
7.8. TUNINGMYSTYLE има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в tuningmystyle.com  чрез използването на услугата " Напишете ревю ", когато същите противоречат на тематичната насоченост на уебсайта, на посочените на Интернет страницата на услугата правила или на предвидените в настоящите Общи условия изисквания. 
7.9. TUNINGMYSTYLE няма задължението да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в tuningmystyle.com  чрез използването на услугата "Напишете ревю " по искане на Потребителя, който ги е публикувал. 
7.10. TUNINGMYSTYLE има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до услугата " Напишете ревю", когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.
8. Права и задължения на Потребителя
8.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез tuningmystyle.com , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от TUNINGMYSTYLE за всеки отделен вид услуга.
8.2. Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията. 
8.3. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от TUNINGMYSTYLE, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от TUNINGMYSTYLE и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите. 
8.4. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от TUNINGMYSTYLE услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет. 
8.5. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта tuningmystyle.com  (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на TUNINGMYSTYLE или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на TUNINGMYSTYLE и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 
8.6. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е TUNINGMYSTYLE или трето лице. 
8.7. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от TUNINGMYSTYLE услуги да не зарежда, разполага на сървъра на tuningmystyle.com , разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали: 
противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони.

ветробрани, стелки ,тунинг , тунинг авточасти, тунинг брони

Онлайн Магазин за Тунинг Части и Специални Тунинг, Поръчки, ТУНИНГ, АВТОтунинг © 2022 - SEO by WebsitePr